Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
122
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
4
Bir fonksiyon seçmek için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız ve 
4 düğmesine basınız.
5
3 düğmesine basınız.
Seçilen fonksiyon Yeşil düğmeye atanır.
1
A
 modunda Yeşil düğmeye basınız.
Yeşil düğmeye atanmış olan fonksiyon çağırılır.
2
Ayarı değiştirmek için, dört-yollu 
düğmeyi (
45) kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Yeşil Düğmeyi Kullanmak için
Eğer Yeşil düğmeye, 9 (Green) modundan ve Ses Kaydından başka bir 
fonksiyon atanmışsa, Yeşil düğmeye basıldıktan sonra 1 dakika 
boyunca herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde, kamera orijinal ekrana 
geri döner.
Yeşil Düğme
Q
9
MENU
İptal
OK
OK
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Green Modu
Odaklama Alanı
O K
O K
Ta m a m
EV Telafisi
EV Telafisi
EV Telafisi
0 . 0
0 . 0
0 . 0