Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
123
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Filmlerin Kaydedilmesi
Bu mod, film çekimi yapmanızı sağlar. Film kaydı yapılırken beraberinde 
ses de kaydedilir.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
C
 (Film) seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (2345
kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
Kamera C moduna girer ve çekim konumuna geçer.
Aşağıdaki bilgiler ekranda görüntülenir.
Film modu simgesi
Kayıt göstergesi (kayıt sırasında yanıp 
söner)
Kalan kaydedilebir süre
Odak çerçevesi (kayıt esnasında 
belirmez)
Film sarsıntı azaltma simgesi
Bir Film Kaydetme
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
Zoom düğmesi
Filmlerin kaydedilmesi
için
Film
Film
1 / 2
1 / 2
MENU
Ýptal
Ýptal
OK
Tamam
Tamam
07:34
07:34
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
14
14:25
:25
14:25
1
3
2
5
4