Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
124
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Zoom düğmesine basarak, fotoğraf çekim alanını değiştirebilirsiniz.
Sağ (x)
Nesneyi büyütür.
Sol
(w) Kameranın çekim alanını genişletir.
4
Deklanşöre tam olarak basınız.
Kayıt başlar. Dahili hafıza veya SD Hafıza Kartı dolana veya 
kaydedilen filmin boyutu 2 GB’a ulaşana dek kayda devam 
edebilirsiniz.
5
Deklanşöre tam olarak basınız.
Kayıt durdurulur.
Parmağınızı deklanşör düğmesine bir saniyeden uzun süre basılı 
tutarsanız, parmağınız düğmeye basılı olduğu süre boyunca kayıt 
devam eder. Parmağınızı deklanşör düğmesinden çektiğinizde kayıt 
durdurulur.
• C modunda flaş çalışmaz.
• Kayıt başlamadan önce odak modu değiştirilebilir.
• Odak  modu  \(Manuel Odak) olarak ayarlandığında, kayıt 
başlamadan önce odağı ayarlayabilirsiniz.
• Kayıt öncesinde optik zoomu kullanabilirsiniz ancak dijital zoom hem 
kayıt öncesinde hem de kayıt esnasında kullanılabilir.
• Bir film kaydı yaptığınız esnada 4/W düğmesine basarak 
ekran modunu değiştirseniz bile, histogram ekranda görüntülenemez.
• Çekim  modu  C olarak ayarlandığı zaman, Yüz Tespit fonksiyonu 
otomatik olarak etkinleşir. Bir film kaydına başlamadan önce I 
düğmesine basarak, Gülüş Yakalama veya Yüz Tespiti Kapalı 
moduna geçiş yapabilirsiniz (s.73). Gülüş Yakalama işlevi 
seçildiğinde, kamera çekilen kişinin gülümsemesini fark ettiği zaman 
film kaydı otomatik olarak başlar. Ancak, fark edilen yüzlerin 
durumuna bağlı olarak, Gülüş Yakalama fonksiyonu çalışmayabilir ve 
bu nedenle film kaydı otomatik olarak başlamayabilir. Böyle bir 
durumda, film kaydını başlatmak için deklanşöre basınız.
Deklanşör Düğmesinin Basılı Tutulması