Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
125
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Filmler için kaydedilen piksel sayısı ve kare oranı ayarlarını 
seçebilirsiniz.
Piksel sayısı ne kadar fazla olursa, ayrıntılar o kadar net ve dosya 
boyutu da o kadar büyük olur. Saniye başına kare sayısı ne kadar fazla 
olursa, filmin kalitesi o kadar yüksek olur, ancak dosya boyutu da daha 
büyük olur.
* Kare  sayısı (fps), saniyede çekilen kare sayısını gösterir.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Film] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Film] ekranı görüntülenir.
4
[Kaydediln Piksel] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
Filmler için Kaydedilen Piksel Sayısı ve Kare 
Sayısı Seçimi
Ayar
Kaydedilen 
Piksel
Kare 
Sayısı
Kullanım
M
1280×720
30 fps
HDTV formatında (16:9) fotoğraflar kaydeder. 
Hareketler akıcı bir şekilde kaydedilir. (varsayılan 
ayar) 
F
1280×720
15 fps HDTV formatında (16:9) fotoğraflar kaydeder. Dosya 
boyutunu küçülterek toplam kayıt süresini uzatır.
G
640×480
30 fps
Bir TV ekranında veya bilgisayar ekranında 
görüntüleme için idealdir. Hareketler akıcı bir şekilde 
kaydedilir.
H
640×480
15 fps
Bir TV ekranında veya bilgisayar ekranında 
görüntüleme için idealdir. Dosya boyutunu küçülterek 
toplam kayıt süresini uzatır.
I
320×240
30 fps
Bir web sitesine yüklemek veya e-postaya eklemek 
için idealdir. Hareketler akıcı bir şekilde kaydedilir.
J
320×240
15 fps
Bir web sitesine yüklemek veya e-postaya eklemek 
için idealdir. Dosya boyutunu küçülterek toplam kayıt 
süresini uzatır.