Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
126
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
5
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
6
Kaydedilen piksel sayısı ve kare 
sayısı değiştirmek için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
7
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
8
3 düğmesine iki defa basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
C
 modunda, Movie SR (Film Sarsıntı Azaltma) fonksiyonu ile bir film 
kaydettiğiniz esnada kameranın sarsılmasını düzeltebilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Film] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Film] ekranı görüntülenir.
4
[Movie SR] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
Movie SR (Film Sarsıntı Azaltma) Fonksiyonunun 
Ayarlanması
Kayıt süresi
MENU
İptal
OK
Tamam
15:02:26
Kaydediln Piksel
Movie SR