Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
128
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Ayarların Saklanması (Hafıza)
Hafıza işlevi, yapılmış olan kamera ayarlarını, kamera kapatıldığında 
bile korumak içindir.
Bazı kamera ayarları için, Hafıza fonksiyonu her zaman için O (Açık) 
(kamera kapatıldığı zaman ayarlar saklanır) olarak ayarlı iken, diğerleri 
için bu ayarı açabilir veya kapatabilirsiniz (kamera kapatıldığı zaman 
ayarların saklanıp saklanmayacağını seçmek için). Hafıza 
fonksiyonunda O (Açık) veya P (Kapalı) olarak ayarlanabilen ögeler 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. (Burada listelenmemiş olan ögeler, 
kamera kapatıldığı zaman daima seçilen ayarlarla saklanır.)
Eğer O (Açık) seçerseniz, ayarlar, kamera kapatılmadan hemen önce 
hangi durumdaysa o halde saklanacaktır. Eğer P (Kapalı) seçerseniz, 
kamera kapatıldığı zaman ayarlar fabrika ayarlarına dönecektir. 
Aşağıdaki tabloda ayrıca her bir öge için Hafıza varsayılan ayarının açık 
veya kapalı olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı gösterilir.
Seçenek
Açıklama
Fabrika 
Ayarı
Sayfa
Yüz Tespiti
I
 düğmesi kullanılarak ayarlanan Yüz Tespiti 
modu
P
Flaş Modu
Dört-yollu düğme (4) ile ayarlanan flaş modu
O
Geçiş Modu
Dört-yollu düğme (2) ile ayarlanan geçiş modu
P
Odak Modu
Dört-yollu düğme (5) ile ayarlanan odak modu
P
Zoom Konumu Zoom düğmesi ile ayarlanan zoom konumu
P
MF Konumu
Dört-yollu düğme (23) ile ayarlanan manuel odak 
konumu
P
Beyaz 
Dengesi
[A Kayıt Modu] menüsündeki [Beyaz Dengesi] 
ayarı
P
Hassasiyet
[A Kayıt Modu] menüsündeki [Hassasiyet] ayarı
P
EV Telafisi
[A Kayıt Modu] menüsündeki [EV Telafisi] ayarı
P
AE Ölçme
[A Kayıt Modu] menüsündeki [AE Ölçme] ayarı
P
Dijital Zoom
[A Kayıt Modu] menüsündeki [Dijital Zoom] ayarı
O
DISPLAY
4/W düğmesi ile ayarlanan bilgi 
ekranı modu
P
Dosya No. 
O
 (Açık) seçili durumdayken yeni bir SD Hafıza 
Kartı takıldığında, dosya numaraları sıralı olarak 
atanır
O