Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
129
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Hafıza] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Hafıza] ekranı görüntülenir.
4
Dört-yollu düğmeyi (23
kullanarak bir fonksiyon seçiniz.
5
O
 veya P seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
6
3 düğmesine iki defa basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Hafıza
MENU
Yüz Tespiti
Flaş Modu
Geçiş Modu
Odak Modu
Zoom Konumu
MF Konumu
1 / 3