Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
132
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Fotoğrafların İzlenmesi
1
Fotoğrafı çektikten sonra Q 
düğmesine basınız.
Kamera Q moduna girer ve çekilen 
fotoğraf ekranda (tek-kare ekranı) belirir.
2
Dört-yollu düğmeye (45) basınız.
Bir önceki veya sonraki fotoğraf görüntülenir.
Silme ekranını görüntülemek için resim 
görüntülenirken i düğmesine basın. [Sil] 
seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (2) 
kullanın ve 4 düğmesine basın.
Fotoğrafların İzlenmesi
Bir Önceki veya Bir Sonraki Fotoğrafı İzlemek için
Görüntülenen Fotoğrafı Silmek için
Diğer silme işlemleri hakkındaki bilgiler için 1s.146
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
Düzenle
Düzenle
Düzenle
Dosya numarası
Sil
Ý
ptal
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
OK
Tamam
Tamam