Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
133
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Kaydetmiş olduğunuz filmleri oynatabilirsiniz. Film oynatımı esnasında 
ses de çalınabilir.
1
Q
 modunda, oynatmak istediğiniz filmi seçmek için 
dört-yollu düğmeyi (45) kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (2) basınız.
Oynatım başlar.
Oynatım esnasında yapılabilecek 
işlemler
Oynatım duraklatıldığı esnada yapılabilecek işlemler
3
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım durur.
Bir Filmin Oynatılması
Zoom düğmesine sağa 
doğru (x)
Ses seviyesini artırır.
Zoom düğmesine sola 
doğru (w)
Ses seviyesini azaltır.
Dört-yollu düğme (2)
Oynatımı duraklatır.
Dört-yollu düğme (5)
Düğmeye basıldığı müddetçe hızlı ileri oynatır.
Dört-yollu düğme (4)
Geriye doğru oynatır.
Düğmeye basıldığı müddetçe hızlı geri oynatır.
Dört-yollu düğme (2)
Oynatımı yeniden başlatır.
Dört-yollu düğme (5)
Kare kare ileri gider.
Dört-yollu düğme (4)
Kare kare geri gider.
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
Zoom düğmesi
0 0 : 3 0
0 0 : 3 0
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
Düzenle
Düzenle
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
Düzenle