Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
134
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Çekilmiş olan fotoğrafların dört veya dokuz tanesini küçük resimler 
olarak bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.
1
Q
 modunda, zoom düğmesini sola doğru bastırın (f).
Dört küçük fotoğraftan oluşan bir sayfanın 
gösterildiği dört-kare ekranı belirir. Dokuz-
kare ekranına tekrar dönmek için zoom 
düğmesini sola doğru bastırın (f).
Dört veya dokuz kare fotoğraftan oluşan 
görüntü ekrana gelir. Görüntülenen 
fotoğraflar her sayfa değiştirildiğinde dörder 
veya dokuzar tane olarak değişir.
Çerçeveyi hareket ettirmek için dört-yollu 
düğmeyi (2345) kullanınız. Eğer bir 
sayfaya sığması mümkün olmayan pek çok 
fotoğraf varsa, fotoğraf 1 seçili iken dört-
yollu düğmeye (24) basılması halinde bir 
önceki sayfa görüntülenecektir. Benzer 
şekilde, eğer fotoğrafı seçerseniz 2 ve 
dört-yollu düğmeye (35) basarsanız, bir 
sonraki sayfa belirir.
Çoklu-Fotoğraf Ekranı
Dört-Kare/Dokuz-Kare Ekranı
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
Zoom düğmesi
Yeşil düğme
4 düğmesi
Seç & Sil
1 0 0 - 0 0 1 0
1
2
Seç & Sil
1 0 0 - 0 0 1 0
1
2
Çerçeve
Dört-Kare Ekranı
Dokuz-Kare Ekranı