Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
135
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Fotoğrafların üzerindeki simgeler aşağıdakileri ifade eder:
Seçilen fotoğrafın tek-kare ekran görüntüsüne geçmek için 4 
düğmesine basınız.
A
 moduna geçmek için Q düğmesine basınız.
Dokuz-kare ekranında, klasör ekranına veya takvim ekranına geçmek 
için zoom düğmesini sola doğru bastırın (f). Klasör ekranı ve takvim 
ekranı arasında geçiş yapmak için Yeşil düğmeye basınız.
1
Q
 modunda, zoom düğmesini üç kez sola doğru 
bastırın (f).
Ekran, klasör ekranına veya takvim ekranına değişir.
Klasör ekranı
Kayıtlı fotoğrafları ve ses dosyalarını içeren 
klasörlerin listesi belirir.
(Sembol yok)
Ses olmayan fotoğraf
C
Film (ilk kare belirir)
O
 (Fotoğraflı)
Sesli fotoğraf
O
(Fotoğrafsız)
Yalnızca ses dosyası
Klasör Ekranı/Takvim Ekranı
Dört-yollu düğme 
(2345)
Çerçeveyi hareket ettirir.
Zoom düğmesine 
sağa doğru (y)/
4 düğmesi
Seçilen klasördeki 
fotoğrafları dokuz-kare 
ekranında görüntüler.
3 düğmesi
Dört-dokuz kare 
ekranına dönülür.
100_0707
100
101
103
104
102
Çerçeve