Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
136
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Takvim ekranı
Fotoğraflar ve ses dosyaları takvim 
formatında tarih bazında görüntülenir.
Bir tarihte kaydedilen ilk fotoğraf takvimde 
bu tarih üzerinde görüntülenir.
Bir ses dosyasının ilk kaydedilmiş dosya 
olduğu tarihler için O belirir.
1
Q
 modunda dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
2
Bir şehir seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (
2345) kullanınız.
Seçilen fonksiyon için kılavuz aşağıda 
belirir. 
3
4 düğmesine basınız.
Seçilen oynatım fonksiyonu çağrılır.
Dört-yollu düğme 
(2345)
Çerçeveyi hareket ettirir.
Zoom düğmesine 
sağa doğru (y)
Bu tarihteki fotoğrafları 
dokuz-kare ekranında 
görüntüler.
4 düğmesi
Bu tarihte kaydedilmiş 
olan ilk fotoğrafı tek-kare 
ekranında görüntüler.
3 düğmesi
Dört-dokuz kare 
ekranına dönülür.
Oynatım Fonksiyonunun Kullanımı
8
8
2010.  08
2010.  08
2010.  08
SUN
SUN
TUE
TUE WED
WED THU
THU FRI
FRI SAT
SAT
77
11
11
13
13
66
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
11
22
33
44
55
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
12
12
10
10
MON
MON
99
Çerçeve
Slayt gösterimi
Slayt gösterimi
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Slayt gösterimi
Tamam
İptal
Fotoğrafların sürekli
izlenmesi için. Ekran veya
Ses efektleri ayarlanır
1 / 2
1 / 2