Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
137
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
OK
MENU
SHUTTER
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
3 8
3 8
3 8
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
Slayt gösterimi
Slayt gösterimi
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Slayt gösterimi
Tamam
İptal
Fotoğrafların sürekli
izlenmesi için. Ekran veya
Ses efektleri ayarlanır
1 / 2
1 / 2
Fotoğraf Döndürme
Fotoğraf Döndürme
Fotoğrafları döndürmek
için.Tvde dikey ftğrafları
izlemek için kullanışlıdır
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
1 / 2
1 / 2
MENU
İptal
İptal
Tamam
Tamam
OK
İptal
Tamam
Edit
Edit
Düzenle
Seçilen oynatım fonksiyonu 
ile ilgili ekrana gider.
Oynatım Modu Paletini kapatır 
ve A moduna gider.
Yarıya kadar basınız