Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
138
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Oynatım Modu Paleti
Oynatım Modu
Açıklama
Sayfa
u
Slayt Gösterimi
Fotoğrafların sürekli izlenmesi için. Ekran veya 
Ses efektleri ayarlanır.
s
Fotoğraf 
Döndürme
Çekilen fotoğrafları döndürür. TV’de dikey 
fotoğrafları izlemek için kullanışlıdır.
P
Dijital Filtre
Bir Renk filtresi veya bir Yumuşak filtre ile 
fotoğrafları düzenleme için.
N
Çerçeve 
Oluşturma
Fotoğrafa çerçeve eklemek için. Üzerine yazmayı 
seçin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.
Z
Kırmızı-göz 
Telafisi
Kırmızı-göz etkisini telafi etmek için. Fotoğrafın 
durumuna bağlı olarak bazı fotoğraflarda 
çalişmayabilir.
[
F
ilm
 Dü
ze
nl
em
e
Fotoğraf 
Olarak 
Kaydet
Bir film sahnesini fotoğraf olarak kaydetmek için.
Filmleri Böl Bir filmi ikiye bölmek için.
n
Yeniden 
Boyutlandır
Dosya boyutunu küçültmek için, Kaydedilen Piksel 
ve Kalite Seviyesini değiştirir.
o
Kırpma
Fotoğrafları istenen boyutta kırpmak için. Yeni bir 
fotoğraf olarak kaydedilir.
p
Fotoğraf/Ses 
Kopyala
Dahili hafıza ve SD hafıza kartı arasında fotoğraf/
ses dosyalarını kopyalamak için.
\
Ses Notu
Fotoğraflara ses eklemek için. Hafıza kartı dolana 
dek sesler kaydedilebilir.
Z Koruma
Kazara silinmeye karşı fotoğrafları ve sesleri korur. 
Ancak formatlama işlemi bunları siler.
r
DPOF
Fotoğrafların baskı ayarlarını belirlemek için. Bir 
baskı servisinde baskı alındığında kullanışlıdır.
]
Fotoğraf Geri 
Kazanımı
Kazara silinmiş olan fotoğraf ve ses dsylrını geri 
kazanmak içindir.
^
Başlangıç Ekranı
Çekilen bir fotoğrafı Başlangıç Ekranı olarak 
belirlemek içindir.