Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
140
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Slayt gösterimi esnasında bir fotoğraftan diğerine geçerken oynatım 
aralığı ile ekran ve ses efektlerini ayarlayabilirsiniz.
1
S.139 üzerinde 5. Adımda [Aralıklı] 
seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
3
Fotoğraf geçiş süresini değiştirmek için, dört-yollu 
düğme (
23) ile seçim yapınız ve 4 düğmesine 
basınız.
[3sn.], [5sn.], [10sn.], [20sn.] veya [30sn.] arasından seçim yapınız.
4
[Ekran Efekti] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
5
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
6
Ekran efektini seçmek için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız ve 
4 düğmesine basınız.
7
[Ses Efekti] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
Slayt Gösterimi Koşullarını Ayarlamak için
Silme
Bir sonraki fotoğraf, önceki fotoğrafın üzerine soldan sağa doğru 
kayar
Bölmeli
Bir sonraki fotoğraf, önceki fotoğrafın üzerinde küçük mozaik 
blokları şeklinde belirir
Solma
Geçerli fotoğraf yavaşça solar ve sonraki fotoğraf yavaşça 
ekranda belirir
Kapalı
Efekt Yok
3sn.
Aralıklı
Ekran Efekti
Ekran Efekti
Ses Efekti
Ses Efekti
Başlat
Başlat
Silme
Silme
MENU
Ekran Efekti
Ses Efekti
Başlat
Silme