Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
141
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
8
O
 veya P seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
[Ekran Efekti] için [Kapalı] ayarı yapıldığı zamanlar haricinde, 
fotoğraflar arasında geçiş yapılırken çalan ses için O (Açık) veya P 
(Kapalı) seçimini yapabilirsiniz.
9
[Başlat] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (23
kullanın ve 
4 düğmesine basın.
Slayt gösterimi, seçilen geçiş süresi ve efekti kullanarak başlar.
1
Fotoğrafı çektikten sonra Q düğmesine basınız.
Fotoğraf ekranda görüntülenir.
• 4 düğmesi haricinde herhangi bir düğmeye basılana dek slayt 
gösterimi devam eder.
• Filmler veya sesli resimler, fotoğraf geçiş süresi ayarına bakılmaksızın 
bir sonraki resimden önce sonuna kadar oynatılır. Ancak, bir film ya da 
sesli bir resim oynatımı esnasında dört-yollu düğmeye (5) basılırsa 
bir sonraki görüntüye atlanır.
• Ses Kaydı altında kaydedilen ses dosyaları, slayt gösteriminde çalınmaz.
• Aralık ve ekran efekti ayarlarından bağımsız olarak, bir sonraki resmin 
görüntülenmesinden 4 saniye önce, panorama görüntüler soldan sağa 
kayacak şekilde görüntülenir.
Fotoğrafın Döndürülmesi
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi