Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
142
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
3
s (Fotoğraf Döndürme) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Döndürme seçim ekranı (0°, Sağa 90°, Sola 90° veya 180°) belirir.
5
Döndürme yönünü seçmek için 
dört-yollu düğmeyi (
2345
kullanınız ve 
4 düğmesine 
basınız.
Döndürülen fotoğraf kaydedilir.
• Panoramik fotoğraflar ve filmler döndürülemez.
• Korumalı fotoğraflar döndürülebilir ama döndürülmüş halde 
kaydedilemezler.
Fotoğraf Döndürme
Fotoğraf Döndürme
Fotoğrafları döndürmek
için.Tvde dikey ftğrafları
izlemek için kullanışlıdır
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
1 / 2
1 / 2
MENU
OK
Ýptal
Ýptal
Tamam
Tamam
Ýptal
Tamam