Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
143
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Bir fotoğrafı on defaya kadar büyütebilirsiniz.
1
Q
 modunda, büyütmek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi (45) kullanınız.
2
Zoom düğmesini sağa tarafa bastırın (y).
Görüntü büyütülür (×1,1 - ×10 arasında). Zoom düğmesini sağ tarafa 
bastırmaya devam ederseniz (y), yakınlaştırma sürekli olarak değişir.
Fotoğrafın hangi kısmının büyütüldüğünü 
kontrol etmek amacıyla ekranın sol alt 
kısmında görünen “+” kılavuz işaretini 
kullanabilirsiniz.
Bir fotoğraf büyütüldüğü esnada 
yapılabilecek işlemler
3
4 düğmesine basınız.
Fotoğraf tek-kare fotoğraf ekranına geçer.
Zoom’lu Oynatım
Dört-yollu düğme 
(2345)
Büyütülecek olan konumu 
hareket ettirir.
Zoom düğmesine 
sağa doğru (y)
Fotoğrafı daha büyük hale 
getirir (maks. ×10).
Zoom düğmesini 
sola itme (f)
Fotoğrafı daha küçük hale 
getirir (min. ×1,1).
Filmler büyütülemez.
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
Zoom düğmesi
4 düğmesi
2.0
2.0×
2.0×
Kılavuz