Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
144
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Fotoğrafların çekimi esnasında Yüz Tespiti fonksiyonu etkin halde ise, 
basitçe I düğmesine basarak kişilerin yüzlerine zoom yapılmış halde 
fotoğrafların oynatımının tadını çıkarabilirsiniz (Yüzün yakından 
oynatımı).
1
Q
 modunda, büyütmek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi (45) kullanınız.
2
Fotoğraf üzerinde I simgesinin bulunduğundan emin 
olunuz ve 
I düğmesine basınız.
Fotoğraf çekimi yapıldığı zaman ilk olarak 
tespit edilmiş olan yüz etrafında fotoğraf 
büyütülür.
Fotoğraf çekimi esnasında birden çok 
yüzün tespit edilmiş olması halinde, çekim 
esnasındaki tespit sırasına göre, I 
düğmesine her basıldığında yüzlere zoom 
yapılır.
Kişinin Yüzüne Otomatik Olarak Zoom Yapma 
(Yüzün Yakından Oynatılması)
Q
 düğmesi
I
 düğmesi
Zoom düğmesi
1/2
1/2
1/2
2/2
2/2
2/2