Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
145
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Yüzün yakından oynatımı modu esnasında yapılabilecek işlemler
3
4 düğmesine basınız.
Fotoğraf tek-kare fotoğraf ekranına geçer.
Zoom düğmesine sağa 
doğru (y)
Yüzün yakından oynatımı için görüntülenen nesne 
üzerinde eşit bir oranda veya hafif daha büyük bir 
büyütme oranı ile zoom artırır.
Zoom düğmesini sola 
itme (f)
Yüzün yakından oynatımı için görüntülenen nesne 
üzerinde eşit bir oranda veya hafif daha küçük bir 
büyütme oranı ile zoom artırır.
• Yüzün yakından oynatımı, filmler ve filmlerden kaydedilen fotoğraflar 
için gerçekleştirilemez.
• Yüzün yakından oynatımı için büyütme oranı, çekim esnasında tespit 
edilmiş olan yüzün boyutu gibi çeşitli koşullara bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir.