Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
146
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Fotoğrafların ve Ses Dosyalarının 
Silinmesi
Saklamak istemediğiniz fotoğrafları ve ses dosyalarını silebilirsiniz.
Tek fotoğraf veya ses dosyasını silebilirsiniz.
1
Q
 modunda, silmek istediğiniz fotoğraf/ses dosyasını 
seçmek için dört-yollu düğmeyi (45) kullanınız.
2
i
 düğmesine basınız.
Bir onay ekranı görüntülenir.
Fotoğraflar veya ses dosyaları geri dönüşü olmaksızın silindiği 
zaman
Silinen fotoğraflar ve ses dosyalaru Optio H90 ile geri kazanılabilir (s.150).
Silme işleminden sonra kameranın kapatılması halinde bile SD Hafıza Kartı 
yerinden çıkarılmadığı müddetçe silinen fotoğraflar ve ses dosyaları geri 
kazanılabilir. Ancak, fotoğraf çekme, film kaydetme, fotoğrafların korunması, 
DPOF ayarlarının kaydedilmesi, fotoğrafların yeniden boyutlandırılması, 
kırpılması veya formatlama gibi veri yazma işlemleri gerçekleştirildikten sonra, 
silinen fotoğraflar ve ses dosyaları geri kazanılamaz.
Tek bir Fotoğraf Silme
Korumalı fotoğraflar ve ses dosyaları silinemez (s.152).
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
i
 düğmesi
4 düğmesi