Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
147
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
3
[Sil] seçimi yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Fotoğraf veya ses dosyası silinir.
Eğer bir fotoğrafa ses (ses notu) eklenmişse (s.182), fotoğrafı silmeden 
sesi silebilirsiniz.
1
Q
 modunda, ses içeren fotoğrafı seçmek için dört-
yollu düğmeyi (45) kullanınız.
Sesli fotoğraflarda U görüntülenir.
2
i
 düğmesine basınız.
Bir onay ekranı görüntülenir.
3
[Sesi Sil] seçimi yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Ses verisi silinir.
Bir Fotoğraftan Sesi Silmek için
• Hem  fotoğraf hem de ses verilerini silmek için yukarıda 3. Adımda [Sil] 
seçimini yapın.
• Bir film üzerindeki yalnızca sesi silemezsiniz.
Sil
Ý
ptal
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
OK
Tamam
Tamam
Sil
Sesi Sil
Ý
ptal
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
OK
Tamam
Tamam