Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
13
Her bir Çekim Modu için Mevcut Fonksiyonlar ..............................230
Mesajlar..............................................................................................232
Sorun Giderme ..................................................................................234
Başlangıç Ayarları.............................................................................236
Dünya Saati Şehir Listesi .................................................................241
Opsiyonel Aksesuarlar .....................................................................242
Temel Özellikler.................................................................................243
GARANTİ POLİÇESİ ..........................................................................247
Dizin ...................................................................................................253