Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
148
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Dört-/dokuz-kare ekranında, seçtiğiniz çeşitli fotoğrafları/ses dosyalarını 
bir defada silebilirsiniz.
1
Q
 modunda, zoom düğmesini bir veya iki kere sola 
doğru bastırın (f).
Dört-kare ekranı veya dokuz-kare ekranı belirir.
2
i
 düğmesine basınız.
Fotoğraf ve ses dosyalarının üzerinde P 
görüntülenir.
3
Silmek istediğiniz fotoğraf ve ses 
dosyalarını dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanarak seçiniz ve 
4 düğmesine basınız.
Seçilen fotoğraf ve ses dosyalarının 
üzerinde O görüntülenir.
Seçilen Fotoğraf ve Ses Dosyalarının Silinmesi
Korumalı fotoğraflar ve ses dosyaları silinemez (s.152).
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
Zoom düğmesi
i
 düğmesi
4 düğmesi
Seç & Sil
1 0 0 - 0 0 1 0
OK
MENU
Ý p t a l
S i l