Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
149
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Bir fotoğraf seçip zoom düğmesini sağa (y) doğru bastırırsanız, 
düğme basılı tutulduğu müddetçe, gerçekten silip silmediğinizi gözden 
geçirmenize imkan verecek şekilde seçilen fotoğraf tek-kare olarak 
ekranda gösterilir. (Düğmeyi bıraktığınızda ekran dört-/dokuz-kare 
görüntüsüne geri döner.) Ancak, korumalı fotoğraflar tek-kare olarak 
görüntülenmez.
4
i
 düğmesine basınız.
Bir onay ekranı görüntülenir.
5
[Seç & Sil] seçimi yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
6
4 düğmesine basınız.
Seçilen fotoğraf ve ses dosyaları silinir.
Bütün fotoğraf ve ses dosyalarını bir defada silebilirsiniz.
Tüm Fotoğrafların ve Ses Dosyalarının Silinmesi
Korumalı fotoğraflar ve ses dosyaları silinemez (s.152).
S e ç   &   S i l
İ p t a l
İ p t a l
İ p t a l
OK
O K
O K
Ta m a m
MENU
T ü m   s e ç i l e n   f o t o ğ r a f /
T ü m   s e ç i l e n   f o t o ğ r a f /
s e s l e r   s i l i n s i n   m i ?
s e s l e r   s i l i n s i n   m i ?
T ü m   s e ç i l e n   f o t o ğ r a f /
s e s l e r   s i l i n s i n   m i ?
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
3 düğmesi
4 düğmesi