Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
150
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Tümünü Sil] seçimi yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Tümünü Sil] ekranı görüntülenir.
4
[Hepsini Sil] seçimi yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Bütün fotoğraflar ve ses dosyaları silinir.
Bu kamera ile kaydedilmiş ve silinmiş fotoğrafları veya ses dosyalarını 
geri kazanabilirsiniz.
Silinmiş Fotoğrafların Kurtarılması
Eğer bir fotoğraf silindikten sonra aşağıdaki işlemlerin herhangi biri 
gerçekleştirilirse, silinen fotoğraf ve ses dosyası geri kazanılamaz.
- Çekim
- Fotoğraf Döndürme/Dijital Filtre İşleme/Çerçeve Oluşturma/Kırmızı-
göz Telafisi/Film Düzenleme/Yeniden Boyutlandırma/Kırpma/
Fotoğraf/Ses Kopyalama/Ses Notu Kaydı/Koruma Ayarı/DPOF 
Ayarı
- Formatlanıyor
- SD Hafıza Kartının Çıkarılması
Ayar
Tümünü sil
Piksel Haritalama
Format
MENU
Çıkış
3 / 3
Tümünü sil
OK
Tamam
Hepsini Sil
İptal
T ü m   f o t o ğ r a f l a r / s e s
d o s y a l a r ı   s i l i n s i n   m i ?