Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
152
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Kaydedilmiş fotoğrafları ve ses dosyalarını yanlışlıkla silinmeye karşı 
koruyabilirsiniz.
1
Q
 modunda, koruma altına almak istediğiniz fotoğrafı 
seçmek için dört-yollu düğmeyi (45) kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
3
Z
 (Koruma) seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (2345
kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
[Tek Fotoğraf/Ses] veya [Tüm Foto/Sesler] seçimini yapma ekranı 
görünür.
5
[Tek Fotoğraf/Ses] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
6
4 düğmesine basınız.
[Bu fotoğrafı/sesi korur] mesajı görünür. 
Başka bir fotoğraf veya ses dosyasını koruma altına almak için, diğer 
fotoğrafı veya ses dosyasını seçmek üzere dört-yollu düğmeyi (45) 
kullanınız.
Fotoğrafların ve Seslerin Silinmeye Karşı 
Korunması (Koruma)
Koruma
Koruma
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Koruma
Tamam
İptal
Kazara silinmeye karşı
ftğrafları ve seslri korur
Ftğraflar frmtlma ile slnr
2 / 2
2 / 2
OK
Te k   F o t o ð r a f / S e s
T ü m   F o t o / S e s l e r
T ü m   F o t o / S e s l e r
Ý p t a l
Ýp t a l
Ta m a m
Ta m a m
T ü m   F o t o / S e s l e r
Ý p t a l
Ta m a m