Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
155
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Kameranın AV Cihazına Bağlanması
Birlikte verilen AV kablosunu (I-AVC7) kullanarak, bir TV gibi, video IN 
prizi olan bir cihazda fotoğrafları çekebilir veya oynatabilirsiniz.
1
AV cihazını ve kamerayı kapatınız.
2
AV kablosunu kameranın PC/AV terminaline takınız.
AV kablosunun terminalini ok işareti  
kameranın ön tarafına 
bakacak şekilde bağlayınız.
3
AV kablosunun diğer uçlarını AV cihazının video giriş 
terminaline ve audio giriş terminaline takınız.
Stereo ses ekipmanı kullanıyorsanız, ses terminalini, L (beyaz) 
terminaline bağlayınız.
4
AV cihazını açınız.
Kameranın bağlı olduğu cihaz ve fotoğrafları oynatan cihaz farklı 
olduğunda her iki cihazı da açınız.
Çoklu video giriş terminalleri (örneğin bir TV) ile AV cihaz üzerinde 
fotoğrafları izlediğiniz zaman, cihazın kullanım kılavuzuna bakınız ve 
kameranın bağlı olduğu video giriş terminalini seçiniz.
VIDEO
AUDIO
(L)       (R)
Bilgisayar/AV 
terminali
Sarı
Beyaz
Harici giriş 
terminali