Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
156
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
5
Kamerayı açınız.
• Kamerayı uzun süre kullanmak istiyorsanız, seçmeli AC adaptör kitini 
K-AC88 kullanmanız önerilmektedir (s.37).
• Video  çıkış formatı, bulunulan ülke veya bölgenin ayarlarından farklı 
olarak ayarlanmışsa, izlenmek istenen fotoğraf veya ses dosyaları 
izlenemeyebilir. Bu durumda, video çıkış formatı ayarını değiştiriniz 
(s.195).
• Kamera ekranı kapanır ve kamera AV cihazına bağlı olduğu müddetçe 
ses seviyesi zoom düğmesi ile ayarlanamaz.
AV cihazına bağlantı yapıldığında ve cihaz üzerinde fotoğraflar 
izlenirken, fotoğraf verisi çıkışı normal ekran çözünürlüğünde olur. M 
(1280×720, 30 fps) ve F (1280×720, 15 fps) ile kaydedilen filmleri 
HDTV’de izlemek için, verileri bir bilgisayara aktarınız ve bilgisayar 
üzerinde oynatınız (s.203).