Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
158
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
Fotoğrafların Düzenlenmesi
Seçilen bir fotoğrafın kaydedilen piksel ayarını değiştirerek, dosya 
boyutunu orjinalinden küçük hale getirebilirsiniz. Bu fonksiyonu; SD 
Hafıza Kartı veya dahili hafıza dolduğunda yer kazanmak için, 
fotoğrafları küçültmek ve orijinal dosyaların yerine küçültülmüş 
dosyalarolarak kaydetmek amacıyla kullanabilirsiniz.
1
Q
 modunda, yeniden boyutlandırmak istediğiniz 
fotoğrafı seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
3
n (Yeniden Boyutlandır) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Kaydedilen piksel sayısının seçilmesi için ilgili ekran belirir.
Fotoğraf Boyutunun Değiştirilmesi 
(Yeniden Boyutlandır)
• L (1920×1080) ile çekilen fotoğraflar, panoramik fotoğraflar ve 
filmler yeniden boyutlandırılamaz.
• Orijinal fotoğraftan daha büyük bir çözünürlük seçilemez.
Yeniden boyutlandır
Yeniden boyutlandır
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Yeniden boyutlandır
Tamam
İptal
Dosya boyutunu küçültmek
için, Kaydedilen Piksel ve
Klte Svysni dğştrmk
1 / 2
1 / 2