Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
160
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
3
o (Kırpma) seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
2345
kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Kırpma ekranı belirir.
Kırpılan fotoğrafın en büyük boyutlu hali ekrandaki çerçevede yeşil bir 
çerçeve ile gösterilir. Kırpılan fotoğraf, bu kırpma çerçevesi boyutundan 
daha büyük olamaz.
5
Kırpma alanını seçiniz.
Aşağıdaki işlemler yeşil çerçeveyi hareket 
ettirir ve ekranda kırpma için ilgili alanı ayarlar.
6
4 düğmesine basınız.
Kırpılan fotoğraf, yeni bir dosya ismiyle kaydedilir.
Kaydedilen piksel sayısı, kırpılan fotoğrafın boyutuna uygun olarak 
otomatik bir şekilde seçilir.
Zoom düğmesi
Kırpma çerçevesinin 
boyutunu değiştirir.
Dört-yollu düğme 
(2345)
Kırpma çerçevesini yukarı, 
aşağı, sola ve sağa hareket 
ettirir.
Yeşil düğme
Kırpma çerçevesini 
döndürür.
• Düğme yalnızca kırpma 
çerçevesi döndürülebildiği 
zaman görüntülenir.
Kırpma
Kırpma
Kırpma
İstenen boyuta ftğrafları
kırpmak için. Yeni bir
ftğraf olarak kaydedilir
1 / 2
1 / 2
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
OK
MENU
İ p t a l
Ta m a m
Ta m a m
İ p t a l
Ta m a m