Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
162
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
4
4 düğmesine basınız.
Filtre seçim ekranı belirir.
S&B 
Sepia
Oyuncak Kamera
Nostalji
Renk
Renk Çıkart
Renk Vurgusu
Yumuşak 
Parlaklık Filtresi
Bunun ardından gelen adımlar, seçiminize bağlı olarak değişir.
5
Bir filtre seçmek üzere dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
Filtre efektinin sonucu uygulanmış olan ön izleme fotoğrafı belirir.
6
4 düğmesine basınız.
Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir.
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez.
7
[Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23
) kullanınız.
8
4 düğmesine basınız.
Filtre ile işlemden geçirilen fotoğraf kaydedilir.
Bir S&B, Sepia veya Yumuşak Filtre Seçimi Yapmak İçin
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
S&B
S&B
S&B
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Ü z e r i n e   k a y d e t
F a r k l ý   k a y d e t
Ý
ptal
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
OK
Tamam
Tamam