Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
163
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
5
Bir filtre seçmek üzere dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
Filtre efektinin sonucu uygulanmış olan ön izleme fotoğrafı belirir.
6
Rengi seçmek üzere dört-yollu 
düğmeyi (
45
) kullanınız.
Dört-yollu düğmeye (5) her bastığınızda, 
renk filtresi aşağıdaki sıra dahilinde değişir.
7
4 düğmesine basınız.
Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir.
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez.
8
[Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23
) kullanınız.
9
4 düğmesine basınız.
Filtre ile işlemden geçirilen fotoğraf kaydedilir.
Bir Nostalji, Renk, Renk Çıkartma veya Renk Vurgusu Filtresi 
Seçmek İçin
Nostalji
Orijinal fotoğraf 
→ Kehribar → Mavi
Renkli
Kırmızı 
→ Pembe → Mor → Mavi → Yeşil → Sarı
Renk Çıkart
Kırmızı 
→ Yeşil → Mavi
Renk Vurgusu
Gökyüzü Mavisi 
→ Ferah Yeşil → Narin Pembe → Sonbahar 
Yaprakları
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
Nostalji
Nostalji
Nostalji
Ü z e r i n e   k a y d e t
F a r k l ý   k a y d e t
Ý
ptal
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
OK
Tamam
Tamam