Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
164
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
5
Bir filtre seçmek üzere dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
Filtre efektinin sonucu uygulanmış olan ön izleme fotoğrafı belirir.
6
Dört-yollu düğmeye (45) basarak 
efekti ayarlayınız.
7
4 düğmesine basınız.
Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir. 
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez.
8
[Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
9
4 düğmesine basınız.
Filtre ile işlemden geçirilen fotoğraf kaydedilir.
Bir Oyuncak Kamera veya Parlaklık Filtresi Seçmek İçin
Dört-yollu düğme 
(4) 
Fabrika Ayarı
Dört-yollu düğme 
(5)
Oyuncak 
Kamera
Zayıf
Orta
Yüksek
Parlaklık 
Filtresi
Karanlık
Standart
Parlak
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
Eğlenceli Kamera
Eğlenceli Kamera
Eğlenceli Kamera
Ü z e r i n e   k a y d e t
F a r k l ý   k a y d e t
Ý
ptal
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
OK
Tamam
Tamam