Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
165
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
Flaşın, fotoğrafı çekilen nesnenin gözlerinin kırmızı görünmesine sebep 
olduğu fotoğraflarda kırmızı-göz hatasını düzeltebilirsiniz.
1
Q
 modunda, düzeltmek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi (45) kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
3
Z (Kırmızı-göz Telafisi) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir.
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez.
5
[Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
6
4 düğmesine basınız.
Düzenlenen fotoğraf kaydedilir.
Kırmızı-göz Telafisi
• Kırmızı göz telafisi fonksiyonu panoramik fotoğraflarda, filmlerde veya 
kırmızı gözün kamera tarafından taranamadığı fotoğraflarda 
kullanılamaz. Adımda bir hata mesajı görüntülenir.
• Kırmızı göz telafisi fonksiyonu sadece bu kamera ile çekilen 
fotoğraflarla kullanılabilir.
Kırmızı-göz Telafisi
Kırmızı-göz Telafisi
Kırmızı-göz Telafisi
Kırmızı-göz tlfi etmk için
Ftğrafın drmundan dolayı
bazı ftğraflarda çlşmyblr 
1 / 2
1 / 2
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
OK
Ü z e r i n e   k a y d e t
F a r k l ý   k a y d e t
Ý p t a l
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
Ta m a m
Ta m a m
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
Ta m a m