Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
166
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
Bu fonksiyon, fotoğraflara dekoratif çerçeveler eklemenize imkan verir. 
Kamerada kayıtlı olan 90 çerçeve vardır.
1
Q
 modunda, üzerine bir çerçeve eklemek istediğiniz 
fotoğrafı seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
3
N
 (Çerçeve Oluşturma) seçimi 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
9-kare çerçeve seçim ekranı belirir.
5
Bir çerçeve seçmek için, dört-yollu 
düğmeyi (
2345) kullanınız.
Bir Çerçeve Ekleme (Çerçeve Oluşturma)
Çerçeve Oluşturma fonksiyonu L (1920×1080) ile çekilmiş 
fotoğraflarda, panoramik fotoğraflarda, filmlerde veya h (2048×1536) 
ya da daha küçük boyutlu fotoğraflarda kullanılamaz. Adımda bir hata 
mesajı görüntülenir.
Çerçeve Oluşturma
Çerçeve Oluşturma
Çerçeve Oluşturma
Ftğrafa çerçeve eklemek
için. Üzrn yzmyı sçn veya
yeni bir dsy olrk kaydedin
1 / 2
1 / 2
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
y
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m