Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
167
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
6
Zoom düğmesini sağa tarafa 
bastırın (
y).
Seçilen çerçeve tek-kare ekranında belirir.
Aşağıdaki işlemlerin herhangi birini 
kullanarak başka bir çerçeve seçebilirsiniz.
7
4 düğmesine basınız.
Çerçeve konumu ve boyut ayar ekranı 
belirir.
Aşağıdaki işlemlerin herhangi birini 
kullanarak fotoğrafı ayarlayabilirsiniz.
8
4 düğmesine basınız.
Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir.
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez.
9
[Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
10
4 düğmesine basınız.
Düzenlenmiş olan fotoğraf, h (2048×1536) kaydedilen piksel sayısı 
ile saklanır.
Dört-yollu 
düğme (45)
Farklı bir çerçeve seçmek için 
basınız.
Zoom 
düğmesini sola 
itme (f)
Çerçeve seçim ekranı 9-kare 
görünümüne döner; 
sonrasında farklı bir çerçeve 
seçmek için 5. Adıma benzer 
bir süreci kullanabilirsiniz.
Dört-yollu düğme 
(2345)
Fotoğrafın konumunu 
ayarlamak üzere basınız
Zoom düğmesi
Fotoğrafı daha büyük veya 
daha küçük yapar.
OK
Tamam
Tamam
OK
MENU
Ta m a m
Ta m a m
Ý p t a l
Ý p t a l
Ý p t a l
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ü z e r i n e   k a y d e t
F a r k l ı   k a y d e t
İ p t a l
A s ı l   f o t o ğ r a f ı n
ü z e r i n e   m i   y a z ı l s ı n ?
A s ı l   f o t o ğ r a f ı n
ü z e r i n e   m i   y a z ı l s ı n ?