Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
15
Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.
Kullanım Kılavuzunun İçeriği
Başlarken –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde kamerayı satın aldıktan sonra fotoğraf çekmeye başlamadan 
önce yapmanız gerekenler açıklanmaktadır. Kılavuzu okuduğunuzdan ve 
talimatları uyguladığınızdan emin olunuz.
Genel İşlemler––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde düğme fonksiyonları ve menüler gibi sürekli kullanılan özellikler 
açıklanmaktadır. Daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki ilgili bölümlere 
başvurunuz.
Fotoğraf Çekimi ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde farklı fotoğraf çekme yöntemlerinin ve ilgili fonksiyonların nasıl 
kullanılacağı açıklanmaktadır.
Fotoğrafların İzlenmesi ve Silinmesi –––––––––––––––––––––––
Bu bölümde çekilen fotoğraflar, ses dosyaları ve filmlerin kamera veya TV 
ekranından nasıl izlenebileceği ve kameradan fotoğrafların nasıl 
silinebileceği açıklanmaktadır.
Fotoğraf Baskısı ve Düzenlenmesi–––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde resimler için çeşitli yazdırma metotları açıklanmakta ve kamera 
ile resimlerin nasıl düzenlenebileceği anlatılmaktadır.
Ses Kaydedilmesi ve Oynatılması –––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde ses kaydı yapılması veya bir fotoğrafa ses eklenmesi (bir ses 
notu) ve bunların nasıl çalınabileceği ile ilgili bilgi yer almaktadır.
Ayarlar––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde kamera ile ilgili fonksiyonların nasıl ayarlanacağı açıklanmıştır.
Bilgisayarla Bağlantı ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde kameranın bir bilgisayara nasıl bağlanabileceği açıklanmakta 
ve sunulmuş olan programla ilgili kurulum talimatları ve genel bir bakış 
sunulmaktadır.
Ek––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölüm, sorunların giderilmesi ile ilgili olup, opsiyonel aksesuarları 
listelemektedir.
1
3
2
4
5
6
7
8
9