Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
168
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
Seçmeli Çerçeveler
Seçmeli çerçeveler Optio H90’nın dahili hafızasında saklanır. Eğer dahili 
hafızadaki dosyalar bir bilgisayarla silinirse veya dahili hafıza formatlanırsa, bu 
seçmeli çerçeveler de silinir. Seçmeli çerçeveleri dahili hafızaya yeniden 
yüklemek için, kamera ile birlikte tedarik edilen CD-ROM’dan (S-SW104) 
dosyaları kopyalayınız.
Çerçeveleri Kopyalamak İçin
1
SD Hafıza Kartını kameradan çıkarınız.
Eğer SD Hafıza Kartını kamerada bırakırsanız, çerçeveler 
kameranın dahili hafızasına değil kart üzerine kopyalanacaktır.
2
Ürünle birlikte verilen USB kabloyu (I-USB7) 
kullanarak kamerayı bilgisayara bağlayınız.
Kameranın bilgisayara bağlanması ile ilgili talimatlar için bkz. 
“Bilgisayarla Bağlantı” (s.203).
3
Cihaz algılama penceresi açıldığında [Cancel] (İptal) 
üzerine tıklayın.
4
CD-ROM’u (S-SW104), CD-ROM sürücüsüne 
yerleştiriniz.
5
Kurulum yazılımı penceresi açıldığında, [EXIT] (Çıkış) 
üzerine tıklayın.
6
Eğer kameranın (kaldırılabilir disk) kök dizininde 
halihazırda bir “FRAME” klasörü bulunmuyorsa, bu 
klasörü oluşturunuz.
7
CD-ROM’un kök dizinindeki FRAME klasöründe 
bulunan istenen dosyaları kameradaki FRAME 
klasörüne (kaldırılabilir disk) kopyalayınız.
Dosyalarla bilgisayar üzerinde çalışma hakkında daha fazla bilgi için, 
bilgisayar ile birlikte sunulan talimat kılavuzuna bakınız.
8
USB kabloyu bilgisayar ve kameradan çıkarınız.
Kablonun nasıl çıkarılacağı ile ilgili olarak bkz. “Bilgisayarla Bağlantı” 
(s.203).
Çerçeveler hem dahili hafıza ve hem de SD Hafıza Kartları üzerinde 
saklanabilir ancak, çok yüksek sayıda çerçeve bulundurulması halinde 
işlem hızı yavaşlayabilir.