Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
169
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
PENTAX web sitesinden veya diğer bir kaynaktan indirilen çerçeveler, 
resimlere bir çerçeve eklemek üzere kullanılabilir.
Kaydedilen filmden bir kare seçerek bunu fotoğraf olarak kaydedebilir 
veya bir filmi ikiye bölebilirsiniz.
1
Q
 modunda, düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi (45) kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
3
[ (Film Düzenleme) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Film düzenleme seçim ekranı belirir.
Bunun ardından gelen adımlar, seçiminize 
bağlı olarak değişir.
Yeni bir Çerçeve Eklemek için
• İndirilen çerçeveyi çıkarınız ve dahili hafıza veya SD Hafıza Kartı 
içerisindeki FRAME klasörüne kopyalayınız.
• Bu kamera ile SD Hafıza Kartı formatlandığı zaman FRAME klasörü 
oluşturulur.
• İndirme ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için, PENTAX web 
sitesine bakınız.
Filmlerin Düzenlenmesi
Film Düzenleme
Film Düzenleme
Film Düzenleme
Bir filmden bir kare 
kesmek veya bir filmi 
bölmek için
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
1 / 2
1 / 2
OK
F o t o ð r a f   O l a r a k   K a y d e t
F i l m l e r i   B ö l
F i l m l e r i   B ö l
Ý p t a l
Ý p t a l
Ta m a m
Ta m a m
F i l m l e r i   B ö l
Ý p t a l
Ta m a m