Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
171
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
8
4 düğmesine basınız.
Bir onay ekranı görüntülenir.
9
[Böl] seçimini yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
10
4 düğmesine basınız.
Film, seçilen yerden bölünür ve bölünen iki parça yeni dosyalar olarak 
kaydedilip, orijinal dosya silinir.
Dahili hafızadan SD Hafıza Kartına veya tam tersi şekilde fotoğrafları ve 
ses dosyalarını kopyalayabilirsiniz. Bu fonksiyon sadece kameraya SD 
Hafıza Kartı takılmış ise seçilebilir.
1
Q
 modunda dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
2
p (Fotoğraf/Ses Kopyala) 
seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
2345) kullanınız.
Korumalı filmler bölünemez.
Fotoğraf ve Ses Dosyalarının Kopyalanması
SD Hafıza Kartı takılmadan ve çıkarılmadan önce, kameranın kapalı 
olduğundan emin olunuz.
B ö l
Ý p t a l
OK
B u   k o n u m d a n   m ý
B u   k o n u m d a n   m ý
b ö l ü n s ü n ?
b ö l ü n s ü n ?
Ta m a m
Ta m a m
B u   k o n u m d a n   m ý
b ö l ü n s ü n ?
Ta m a m
Fotoğraf/Ses Kopyala
Fotoğraf/Ses Kopyala
Fotoğraf/Ses Kopyala
Dahili hafıza ve SD kartı 
arasında fotoğraf/ses 
dosyalarnı kopyalama için
1 / 2
1 / 2
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal