Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
172
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
3
4 düğmesine basınız.
Kopyalama metodu seçim ekranı görüntülenir.
Bunun ardından gelen adımlar, seçiminize bağlı olarak değişir.
Bütün fotoğraf ve ses dosyaları dahili hafızadan SD Hafıza Kartına bir 
defada kopyalanır. Fotoğrafları kopyalamadan önce, SD hafıza Kartında 
yeterli boş alanın olduğundan emin olunuz.
4
[2}{] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Bütün fotoğraf ve ses dosyaları SD Hafıza Kartına kopyalanır.
Seçilen fotoğraflar ve ses dosyaları SD Hafıza Kartından dahili hafızaya 
her defada tek tek kopyalanır.
4
[{}2] seçmek için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
6
Kopyalamak istediğiniz fotoğraf/
ses dosyasını seçmek için dört-
yollu düğmeyi (
45) kullanınız.
Dahili Hafızadan SD Hafıza Kartına Dosyaları Kopyalamak için
SD Hafıza Kartından Dahili Hafızaya Dosya Kopyalamak için
OK
SD
SD
SD
SD
Ý p t a l
Ý p t a l
Ta m a m
Ta m a m
Ý p t a l
Ta m a m
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
İ p t a l
İ p t a l
İ p t a l
MENU
B u   f o t o ğ r a f ı / s e s i
B u   f o t o ğ r a f ı / s e s i
k o p y a l a r
k o p y a l a r
B u   f o t o ğ r a f ı / s e s i
k o p y a l a r
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7