Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
173
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
7
4 düğmesine basınız.
Seçilen fotoğraf/ses dosyası dahili hafızaya kopyalanır.
Diğer fotoğrafları veya ses dosyalarını kopyalamak için, 4. ila 7. 
Adımlarını tekrarlayınız. Kopyalama işleminden çıkmak için [İptal] 
seçimini yapın.
• Eğer bir fotoğrafa ses (ses notu) eklenmişse, ses fotoğrafla beraber 
kopyalanır.
• Dosya,  SD  Hafıza Kartından dahili hafızaya kopyalandığında, dosyaya 
yeni bir isim atanır.