Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
174
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
Baskı Servisi Seçimi (DPOF)
DPOF (Dijital Baskı Düzeni Formatı – Digital Print Order Format), 
kamera tarafından çekilen fotoğrafların baskı düzeni bilgisini depolayan 
formattır. DPOF bilgisi kaydedildikten sonra, fotoğraflar DPOF uyumlu 
bir yazıcı veya fotoğraf baskı laboratuvarı tarafından basılabilir.
Filmler veya sadece ses dosyaları için baskı düzeni bilgisi 
kaydedemezsiniz.
Her bir fotoğraf için aşağıdaki ayarları yapınız.
1
Q
 modunda dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
2
r (DPOF) seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
2345
kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
DPOF ayar metodu seçim ekranı görüntülenir.
Eğer fotoğrafınızın üzerine tarih ve/veya saat basılmışsa (s.120), DPOF 
ayarlarında [Tarih] için O (Açık) tercihini yapmayın. Eğer O seçimini 
yaparsanız, basılı tarih ve/veya saat çakışabilir.
Tek bir Fotoğraf Yazdırma
Kopyalar 
99’a kadar kopya sayısı seçebilirsiniz.
Tarih
Baskılarda tarihin görünüp görünmeyeceğini seçiniz.
DPOF
DPOF
DPOF
Ftğrafların baskı ayrlarnı
belrlmk için.Baskı srvsnde
baskı alndğnda kullnşldır
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
2 / 2
2 / 2