Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
178
6
Se
s Kay
d
edi
lm
esi
 v
e
 O
y
n
a
tılm
a
Ses Kaydedilmesi (Ses Kaydı)
Kamera ile ses kaydedebilirsiniz. Mikrofon kameranın ön kısmına 
yerleştirilmiştir. Sesi kaydederken, en iyi ses kalitesini elde etmek için, 
kamerayı ses kaynağına doğru çeviriniz.
Ses Kayıt fonksiyonunu kullanmak için, ilk olarak bunu Yeşil düğmeye 
atayın.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Yeşil Düğme] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanın.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
[Ses Kaydı] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız ve 
4 düğmesine 
basın.
Ses Kayıt Fonksiyonunun Ayarlanması
Hoparlör
Mikrofon
Yeşil Düğme
MENU
İptal
OK
Tamam
Ses Kaydı