Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
179
6
Se
s Kay
d
edi
lm
esi
 v
e
 O
y
n
a
tılm
a
5
3 düğmesine basınız.
Ses Kayıt fonksiyonu Yeşil düğmeye atanır.
1
A
modunda Yeşil düğmeye 
basınız.
Kamera Ses Kayıt moduna girer. Kalan 
kayıt süresi ve mevcut dosyanın kayıt süresi 
ekranda görünecektir.
Kayıt süresi
Kalan kaydedilebir süre
2
Deklanşöre tam olarak basınız.
Kayıt başlar. Zamanlayıcı lambası kayıt 
sırasında yanıp söner.
24 saate kadar sürekli bir biçimde sesleri 
kaydedebilirsiniz.
Kayıt esnasında Yeşil düğmeye 
basıldığında, mevcut ses dosyasına bir 
indeks eklenir.
3
Deklanşöre tam olarak basınız.
Kayıt durdurulur.
Ses Kaydı
• 2.  Adımda deklanşöre bir saniyeden daha fazla bir süre için basılı 
tutarsanız, parmağınızı düğmeden çekinceye kadar kayıt devam 
edecektir. Bu, kısa ses kaydı yaparken kullanışlıdır.
• Ses, tek kanallı WAVE dosyalarına kaydedilir.
Deklanşör düğmesi
Yeşil düğme
0 1 : 3 1 : 4 4
0 1 : 3 1 : 4 4
0 0 : 0 0 : 0 0
0 0 : 0 0 : 0 0
0 0 : 0 0 : 0 0
SHUTTER
Baþlat
Baþlat
1
2
0 1 : 3 0 : 2 2
0 1 : 3 0 : 2 2
0 0 : 0 1 : 2 2
0 0 : 0 1 : 2 2
SHUTTER
Durdur
Durdur
REC
REC
Ýndeks
Ýndeks
0 0 : 0 1 : 2 2