Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
182
6
Se
s Kay
d
edi
lm
esi
 v
e
 O
y
n
a
tılm
a
Fotoğraflara bir Ses Notu Ekleme
Fotoğraflara ses notları ekleyebilirsiniz.
1
Q
 modunda, üzerine bir ses notu eklemek istediğiniz 
resmi, dört-yollu düğmeyi (45) kullanarak seçiniz.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
3
\ (Ses Notu) seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (
2345
kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Kayıt başlar. 24 saate kadar sürekli bir 
biçimde bir ses notu kaydedebilirsiniz.
5
4 düğmesine basınız.
Kayıt durdurulur.
Bir Ses Notu Kaydetme
• Halihazırda bir ses dosyasına sahip olan bir fotoğrafın üzerine ses 
notu eklenebilir. Eski ses notunu (s.147) siliniz ve yenisini kaydediniz.
• Bir ses notu, korumalı fotoğraflara eklenemez (s.152).
2 / 2
2 / 2
Ses Notu
Ses Notu
Ses Notu
Fotoğraflara ses eklemek
için. Hafıza kartı dolana
dek sesler kaydedilebilir
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
01:31:44
01:31:44
01:31:44
100
100-0038
0038
100-0038