Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
183
6
Se
s Kay
d
edi
lm
esi
 v
e
 O
y
n
a
tılm
a
1
Q
 modunda, oynatmak istediğiniz ses notuna sahip 
olan resmi dört-yollu düğmeyi (45) kullanarak seçiniz.
Tek-kare ekranında, ses notuna sahip olan fotoğrafların üzerinde U 
görüntülenir.
2
Dört-yollu düğmeye (2) basınız.
Oynatım başlar.
Oynatım esnasında yapılabilecek 
işlemler
3
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım durur.
Bir Ses Notunun Oynatılması
Zoom düğmesine sağa 
doğru (x)
Ses seviyesini artırır
Zoom düğmesine sola 
doğru (w)
Ses seviyesini azaltır
Q
 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
Zoom düğmesi
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
Düzenle
Düzenle
Düzenle
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0