Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
186
7
Ayarl
a
r
Kamera Ayarları
Formatlama, SD Hafıza Kartı içerisindeki tüm verileri silecektir.
Kullanılmamış veya diğer kameralarda veya dijital cihazlarda kullanılmış 
olan SD Hafıza Kartını kullanmadan önce, kartı bu kamera ile 
formatladığınızdan (başlattığınızdan) emin olunuz.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (5) 
bir kere basınız.
2
[Format] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Format] ekranı görüntülenir.
4
[Format] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
Bir SD Hafıza Kartının Formatlanması
• Biçimlendirme sırasında SD Hafıza Kartını çıkarmayınız, bu hareket 
kartın zarar görmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir.
• Formatlama işlemi, korumalı fotoğrafları ve bir bilgisayarla veya bu 
kameranın dışında başka bir kamera ile kart üzerine kaydedilmiş her 
türlü veriyi siler.
• Bu  kamera  dışında bir bilgisayar ya da başka bir cihazda formatlanmış 
olan SD Hafıza Kartları kullanılamaz. Kartı, bu kamera ile 
formatlamaya dikkat ediniz.
• Dahili hafıza, bir hata oluştuğu durumlar haricinde formatlanamaz.
• Yeni bir Eye-Fi hafıza kartını ilk defa kullanırken, kartı formatlamadan 
önce Eye-Fi Manager kurulum dosyasını bilgisayarınıza kopyalayın.
F o r m a t
T ü m   v e r i l e r
s i l i n d i
F o r m a t
Ý p t a l
OK
Ta m a m