Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
187
7
Ayarl
a
r
5
4 düğmesine basınız.
Formatlama başlar.
Formatlama tamamlandığı zaman, kamera A moduna veya Q 
moduna döner.
Çalışma sesi yüksekliğini ve ses tipini ayarlayabilirsiniz.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (5) 
bir kere basınız.
2
[Ses] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Ses] ekranı görüntülenir.
4
[İşletim Ses Svys] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
5
Dört-yollu düğmeyi (45) kullanarak ses seviyesini 
ayarlayınız.
Başlangıç sesini, deklanşör sesini, çalıştırma sesini ve zamanlayıcı 
sesini tamamıyla kapatmak için ses seviyesini 0 düzeyine getiriniz.
6
4. ila 5. Adımlarda yapılan şekilde [Oynatım Ses Svys] 
ayarını değiştiriniz.
Ses Ayarlarının Değiştirilmesi
Çalıştırma/Yürütme Ses Seviyesini Değiştirmek İçin
S e s
Ý þ l e t i m   S e s   S v y s
B a þ l a n g ý ç   S e s i
D e k l a n þ ö r   S e s i
Ý þ l e t i m   S e s i
Zamanlayýcý Sesi
MENU
Oynatým Ses Svys
1
1
1
1